O NAS

Fundacja „Żółty Szalik” prowadzi przedsiębiorstwo społeczne świadczące usługi gastronomiczne i noclegowe w ośrodku, który zlokalizowany jest na malowniczym wzgórzu we Fromborku. Fakt, że jest to przedsiębiorstwo społeczne wskazuje, że zysk z prowadzonej przez nas działalności przeznaczany jest w całości na funkcjonowanie i realizację celów statutowych Fundacji, a część prac wykonywana jest przez osoby, które Fundacja wspiera
w ramach swojej działalności społecznej. Oznacza to również, że korzystając z naszych usług i kupując nasze produkty wspierasz aktywizację społeczną
i zawodową osób defaworyzowanych, pomoc osobom starszym, współuczestniczysz w organizacji zajęć rozwijających pasje dzieci i młodzieży,
a także pomagasz nam robić więcej dla innych.

NASZA MISJA

Jesteśmy organizacją nastawioną na wszechstronne wsparcie rozwoju lokalnego powiatu braniewskiego. Podejmujemy działania w obszarze wsparcia rodzin, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych i in. Nasza siedziba mieści się na terenie powiatu braniewskiego, jednak część działań realizujemy również w innych miejscowościach w województwie warmińsko-mazurskim, np. w Olsztynie, Suszu, czy Kętrzynie.

Fundacja „Żółty Szalik” powołana została w 2014 roku przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych Pomocna Dłoń w Braniewie oraz Bank Żywności w Olsztynie.

Naszym celem jest inicjowanie modelowych rozwiązań społecznych. Cel ten realizujemy we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, ze strefą przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, osób prywatnych, z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i innymi instytucjami o podobnym profilu działania.

Więcej o naszych działaniach statutowych, a także informacje o tym jak włączyć się w naszą misję znajdziecie na naszej stronie www.zoltyszalik.org.